Αίτηση Απόκτησης Πιστοποιητικού

Προσοχή! Το email που χρησιμοποιείτε/θα χρησιμοποιήσετε στην πλατφόρμα του μαθήματος θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να είναι το ίδιο με το email που θα δηλώσετε στην παρούσα αίτηση.
Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278 (Τράπεζα Πειραιώς)
Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Περισσότερες πληροφορίες για την πληρωμή εμφανίζονται παρακάτω αφού επιλεγεί το Πρόγραμμα σπουδών.


*
Τα πεδία με την ένδειξη * είναι υποχρεωτικά.