Δήλωση συμμετοχής σε σύντομο πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ