Δήλωση συμμετοχής σε σύντομο πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ


    1. Εκτυπώνετε από εδώ το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης.
    2. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και το υπογράφετε.
    3. Σκανάρετε το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης και το υποβάλετε στην πλατφόρμα μαζί με την αίτηση συμμετοχής σας.