Προσκλήσεις

Πρόσκληση για επτά (7) ΘΕΣΕΙΣ για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70392/1η διαδικασία/2020/7 θέσεις/7 άτομα και τίτλο «TeleICCE - Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης»

Η διαδικασία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος έχει λήξει.
Αν έχετε υποβάλλει ήδη αίτηση μπορείτε να την αναζητήσετε πατώντας "Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης".
Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης

Πρόσκληση για δύο(2) ΘΕΣΕΙΣ για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048/1η διαδικασία/2020/ΤΕΕ/2 θέσεις/4 άτομα και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»

Η διαδικασία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος έχει λήξει.
Αν έχετε υποβάλλει ήδη αίτηση μπορείτε να την αναζητήσετε πατώντας "Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης".
Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης

Πρόσκληση για μια (1) ΘΕΣΗ για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048(31) και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»

Η διαδικασία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος έχει λήξει.
Αν έχετε υποβάλλει ήδη αίτηση μπορείτε να την αναζητήσετε πατώντας "Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης".
Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης